Banner image

Välkommen

Den här webbplatsen tillhandahålls av Patrik Sternudd. Syftet är främst att dela med mig av information som jag producerat i förhoppningen att den kan vara nyttig för andra.

Senaste ändringarna

  • 2019: Två essäer om it-projekt har lagts till i kategorin Krav.

Om mig

Jag har en civilingenjörsexamen i informationsteknologi från Uppsala universitet och har flerårig erfarenhet inom it-branschen.

Inom it-området är jag bland annat intresserad av användbarhet, liksom metoder relaterade till framtagandet av olika typer av kritiska system. Kritiska system är sådana som alltid måste fungera och där en avvikelse från normal funktionalitet kan få stora konsekvenser för hälsa, egendom eller omgivande miljö.

Innehåll

En kort introduktion till informationssäkerhet samt ett antal texter inom området som jag har producerat, såväl tekniska som mer populärvetenskapliga.

En introduktion till kravhantering och kravteknik samt relaterade dokument som jag har skrivit i ämnet.

Dokument och artiklar jag har producerat och som inte handlar om informationssäkerhet eller kravteknik.