Banner image

Välkommen

Den här webbplatsen tillhandahålls av Patrik Sternudd. Syftet är främst att dela med mig av artiklar, essäer och andra texter som jag har skapat, i för­hoppning­en att materialet kan vara till nytta för andra.

Senaste större ändringar

  • 2019: Två essäer om it-projekt har lagts till i kategorin Krav.
  • 2023: Gamla dokument har gallrats eftersom dessa förmodligen är av tveksam nytta annat än som historiska perspektiv på it-säkerhet från årtusendets början.
  • 2023: Sidan om informationssäkerhet har skrivits om i sin helhet utifrån de senaste årens utveckling. Sidan har också fått ny rubrik: Informations- och cybersäkerhet.

Innehåll

En kort introduktion till informations- och cybersäkerhet.

En introduktion till kravhantering och kravteknik samt relaterade dokument som jag har skrivit i ämnet.

Dokument och artiklar jag har producerat och som inte handlar om informationssäkerhet eller kravteknik.