Banner image

Övriga it-dokument

Dokument och artiklar jag har producerat och som inte handlar om informationssäkerhet eller kravteknik.

Handlar om huruvida naturens immunförsvar kan användas som modell för att lösa datavetenskapliga problem.

En djupgående beskrivning om hur filer och filsystem fungerar.